Wyrażenia regularne

Czy zdarzyło się Państwu z ciągu znaków wyłuskiwać jakiś istotny fragment, sprawdzić czy w ogóle wystąpił oraz jest poprawny? A jednocześnie na ten „istotny fragment” znamy tylko „przepis” określający dopuszczalne warianty. Ile warunków w pętli, przez wszystkie znaki w ciągu, trzeba by napisać, żeby umieścić w kolekcji wszystkie liczby (nie cyfry) w nim występujące? Jak z pliku tekstowego wypisać do kolejnych komórek arkusza wszystkie numery telefonów jakie w nim występują?…

Tomek Kuchta (tkuchta1)

Białka Tatrzańska, Lipiec 2009

  Załączniki: wyrazenia_regularne.doc VBScript.RegExp-przyklady.xls

Tytuły szkoleń

Basic Excel
obługi programu MS Excel

Practical Excel
Praktyczne porady dotyczące obsługi programu MS Excel

Perfect Excel
Szkolenia dla zaawansowanych użytkowników programu MS Excel

Pivot Excel
Podstawy obługi programu MS Excel

Basic VBA
Praktyczne porady dotyczące obsługi programu MS Excel

Perfect Userform
Szkolenia dla zaawansowanych użytkowników programu MS Excel