Algorytmy sortujące

Choć w samym Excelu wbudowane narzędzia sortujące to najwydajniejszy sposób sortowania zakresów danych to jednak nie da się bezpośrednio posłużyć nim do sortowania tablic utworzonych za pomocą języka VBA. I tu pojawia się potrzeba stosowania procedur sortujących opartych o algorytm sortujący. Poniżej przedstawiłem kilka najbardziej znanych spośród wielu algorytmów sortujących.  

  Tomek Kuchta (tkuchta1), Białka Tatrzańska, Czerwiec 2009

Załączniki: algorytmy_sortujące.doc   algorytmy_sortujące.xls  tabelki_testów.xls

Tytuły szkoleń

Basic Excel
obługi programu MS Excel

Practical Excel
Praktyczne porady dotyczące obsługi programu MS Excel

Perfect Excel
Szkolenia dla zaawansowanych użytkowników programu MS Excel

Pivot Excel
Podstawy obługi programu MS Excel

Basic VBA
Praktyczne porady dotyczące obsługi programu MS Excel

Perfect Userform
Szkolenia dla zaawansowanych użytkowników programu MS Excel