Raporty w Excelu

 

Jedną z najważniejszych umiejętności prawie każdego użytkownika Excela powinna być zdolność do utworzenia raportu. Odpowiedzią na tą potrzebę są 2-dniowe warsztaty skierowane do osób oceniających swoje umiejętności jako średnio-zaawansowane.

W ich trakcie dowiesz się jakie są główne metody tworzenia raportów i które z nich w jakich przypadkach stosować. Poznasz sposoby przygotowywania danych źródłowych tak, aby za ich pomocą tworzenie raportów było nie tylko możliwe ale również szybkie i łatwe dla Ciebie.

Każde szkolenie zaczynamy od przypomnienia najważniejszych elementów aplikacji oraz zwrócenia uwagi na najczęściej popełniane błędy. Uważamy, że zrozumienie podstawowych zasad jakimi rządzi się Excel ułatwia jego późniejsze stosowanie do określonych potrzeb.

Kolejna część szkolenia to szeroko rozumiane przygotowanie i obróbka danych źródłowych. Wykorzystuje się do tego celu określone narzędzia oraz funkcje. Dowiesz się na czym polega higiena tych danych, jak sobie radzić w najczęściej występujących „złych” przypadkach.

Następny etap warsztatów to budowanie  raportów w oparciu o funkcje i narzędzia Excela.

Ostatni etap, to raportowanie za pomocą tabel przestawnych …

 

Ponieżej prezentujemy „krótki pis treści programu”  

 1. Charakterystyka komórki
 2. Typy zmiennych w Excelu
 3. Odwołania
 4. Operatory w Excelu
 5. Formatowanie – wybrane zagadnienia
 6. Funkcje – wstęp
 7. Funkcje tekstowe
 8. Narzędzie AUTOFILTR
 9. Nazwy w Excelu
 10. * Narzędzie TABELA
 11. Narzędzie POPRAWNOŚĆ DANYCH
 12. Narzędzie TEKST JAKO KOLUMNY
 13. Funkcje warunkowe – tworzenie raportów funkcjami
 14. * Funkcje wyszukiwania i adresu, formuły z innymi funkcjami
 15. Ogólne pojęcia i omówienie narzędzia tabeli przestawnej
 16. Co to jest bufor i jak z niego efektywnie korzystać?
 17. Analiza danych źródłowych
 18. Podstawowe operacje wykonywane na tabeli przestawnej
 19. Podstawowe metody agregacji danych w obszarze danych
 20. Pole strony
 21. Zestawianie i zmiana  kolejności wielu pól w jednym obszarze
 22. Zaznaczanie wybranych obszarów
 23. Grupowanie i rozgrupowanie danych
 24. Kolejność, sortowanie i filtrowanie
 25. Sumy częściowe i końcowe
 26. Opcje tabeli
 27. Zmiany nazw pola i pozycji pola
 28. Opcja „ustawienia pól …” w obszarach pola wierszy i kolumn
 29. * Zaawansowane obliczenia agregujące dane
 30. * Pole obliczeniowe
 31. * Element obliczeniowy

 

* Stopień realizacji tych zagadnień zależy od tempa pracy grupy szkoleniowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuły szkoleń

Basic Excel
podstawy obsługi MS Excel

Practical Excel
MS Excel dla średnio-zaawansowanych

Pivot Excel
tabele i wykresy przestawne w Excelu

Raporty w Excelu
raportowanie za pomocą tabel przestawnych

Basic VBA
podstawy pisania makr, czyli programowanie w VBA

Perfect Userform
Szkolenie z programowania własnych formularzy w VBA

Perfect Excel
MS Excel dla zaawansowanych