Perfect Userform

Potrafię:

  • znam konstrukcję edytora VBA

  • potrafię napisać prosty kod w VBA

  • znam typy zmiennych występujących w VBA

  • rozumiem ogólny model obiektowy Excela

  • potrafię po nagraniu makra dostosować je do innych lokalizacji w skoroszycie

  • używam pętli For Next, For Each, Do – Loop, konstrukcja If – Then nie jest dla mnie tajemnicą.

  

Celem szkolenia jest przekazanie praktyczej wiedzy i przećwiczenie zagadnień związanych z komunikacją na lini user – formularz – arkusz, czyli MsgBox, InputBox ale głownie i zasadniczo to oczywiście projektowanie własnych formularzy typu UserForm.
W trakcie szkolenia kursanci przy wsparciu trenera samodzielnie zaprojektują kilka formularzy.
Program szkolenia obejmuje:
 
– omówienie podstawowych typów kontrolek ActiveX,
– sposób doboru typu kontrolki w zależności od oczekiwanych zadań,
– wypełnianie kontrolek danymi (z baz w arkuszach lub dane „wpisane ręcznie w kodzie”),
– przechwytywanie i obsługa zdarzeń na poszczególnych typach kontrolek,
– wychwytywanie potencjalnych błędów podczas wprowadzania danych, opuszczania kontrolki oraz np: przed zapisem danych do bazy (w arkuszu Excela),
– zapis danych (wpisanych do kontrolek UserForma) do arkusza Excela,
– wyświetlanie w Userformie danych już wpisanych do bazy danych w arkuszu (przegląd danych),
– edycja i usuwanie danych zawartych w bazie za pomocą formularza.

Ponadto zostaną omówione na przykładach zagadnienia przekazywania agrumentów pomiędzy procedurami typu Sub oraz Function oraz zmienne „o widoczności” modułu lub całego projektu.

 

 
 
 

Tytuły szkoleń

Basic Excel
podstawy obsługi MS Excel

Practical Excel
MS Excel dla średnio-zaawansowanych

Pivot Excel
tabele i wykresy przestawne w Excelu

Raporty w Excelu
raportowanie za pomocą tabel przestawnych

Basic VBA
podstawy pisania makr, czyli programowanie w VBA

Perfect Userform
Szkolenie z programowania własnych formularzy w VBA

Perfect Excel
MS Excel dla zaawansowanych