Basic VBA

 

Jeżeli uważasz, że już nadszedł dla Ciebie czas na automatyzację procesów obliczeniowych w Excelu i chciałabyś/chciałbyś

  • odkryć przed sobą świat makr

  • zrozumieć i poznać elementarz VBA bez konieczności żmudnego przebijania się przez literaturę

  • umieć napisać lub zmodyfikować nagrane proste procedury przyspieszające swoją prac

To zapraszamy Ciebie na przygodę z programowaniem z VBA 🙂

Szkolenie z podstaw programowania przewidziano w trzech wersjach czasowych:

Basic VBA cz. I – 2 dni (16 godzin)  , program wysyłamy mailem na zapytanie.

Basic VBA – 3 dni (24 godziny), program poniżej.

Basic VBA cz. II – 2 dni (16 godzin), program wysyłamy mailem na zapytanie.

 

Program szkolenia „Basic VBA” – 3 dni (24 godziny)

1. Wiadomości wstępne
   1.1 Co to są makra.
   1.2 Język programowania VBA (Visual Basic for Application)
   1.3 Metody tworzenia makropoleceń
   1.4 Miejsce przechowywania kodu
2. Budowa okna edytora VBE (Visual Basic Editor)
   2.1 Opis menu, okna podstawowe
   2.2 Okna pomocnicze
3. Przygotowanie środowiska VBE do pracy
   3.1 Parametry Tools -> Options
   3.2 Parametry Editor Format
   3.3 Parametry General
4. Nagrywanie i edycja makropoleceń
   4.1 Edytor nagrywarki markopoleceń
   4.2 Przykład i analiza nagranego kodu
   4.3 Odwołania względne i bezwzględne przy nagrywaniu
5. Procedura typu Sub, przykłady komunikacji z userem oraz komórkami arkusza
   5.1 Budowa i lokalizacja procedury Sub
   5.2 MsgBox oraz InputBox– komunikacja z użytkownikiem
      5.2.1 MsgBox – opis funkcji
      5.2.2 InputBox – opis funkcji
   5.3 Metody uruchamiania procedury typu Sub
      5.3.1 Z poziomu edytora VBE
      5.3.2 Z poziomu Excela
      5.3.3 Z innej procedury
   5.4 Wprowadzanie danych do komórek arkusza
      5.4.1 Adresowanie i zaznaczanie obszarów
      5.4.2 Nadanie wartości
      5.4.3 Wprowadzenie funkcji arkuszowej za pomocą VBA
      5.4.4 Wynik obliczeń funkcją wpisywany do komórki
6. Dane, zmienne, stałe i operatory
   6.1 Typy danych
   6.2 Deklaracje zmiennych i ich widoczność
   6.3 Czas życia zmiennych
   6.4 Konwencje nazewnictwa zmiennych i stałych
   6.5 Zmienna obiektowa – instrukcja Set
   6.6 Operatory matematyczne w VBA
   6.7 Operatory Logiczne w VBA
7. Wbudowane funkcje języka VBA
   7.1 Tekstowe
   7.2 Daty i czasu
   7.3 Informacyjne
   7.4 Konwersji typu zmiennej
   7.5 Inne przydatne funkcje
8. Model obiektowy M.S. Excel w VBA
   8.1 Obiekty
   8.2 Okno Object Browser
   8.3 Właściwości
   8.4 Metody
   8.5 Zdarzenia
   8.6 Zbiory i hierarchia obiektów
   8.7 Kolekcje
9. Instrukcje warunkowe If, Select Case
   9.1 Instrukcja If
   9.2 Instrukcja Select Case
10. Pętle skończone For -> Next
11. Pętle nieskończone Do -> Loop oraz Do -> Until
12. Pętle po kolekcjach For Each -> Next
13. Tablice w VBA
   13.1 Tablice statyczne
   13.2 Tablice dynamiczne
14. Błędy i ich obsługa
   14.1 Rodzaje błędów
   14.2 Omówienie obiektu Err
   14.3 Metody obsługi błędów
15. Podstawy pracy na głównych obiektach Excela
   15.1 Praca na skoroszytach
   15.1.1 Tworzenie nowego skoroszytu
      15.1.2 Kopia istniejącego skoroszytu
      15.1.3 Zamknięcie skoroszytu z zapisem zmian
   15.2 Praca na arkuszach
      15.2.1 Tworzenie nowego arkusza
      15.2.2 Usuwanie istniejącego arkusza
      15.2.3 Ukrywanie i odkrywanie arkuszy
      15.2.4 Kopiowanie arkuszy
   15.3 Praca na komórkach arkusza
      15.3.1 Zaznaczanie obszarów
      15.3.2 Ostatni wiersz
      15.3.3 Ukrywanie i odkrywanie wierszy lub kolumn
      15.3.4 Usuwanie lub wstawianie komórek, wierszy lub kolumn
      15.3.5 Kopiowanie, wycinanie, wklejanie w tym specjalne
      15.3.6 Komentarze
16. Wykorzystanie wybranych funkcji i narzędzi Excela w VBA
   16.1 Funkcje arkuszowe Indeks, Match
   16.2 Sortowanie arkuszowe
   16.3 Filtrowanie i filtr zaawansowany
   16.4 Autowypełnianie zakresów
17. Procedura typu Function
   17.1 Opis zasad
   17.2 Metody wywołania

Tytuły szkoleń

Basic Excel
podstawy obsługi MS Excel

Practical Excel
MS Excel dla średnio-zaawansowanych

Pivot Excel
tabele i wykresy przestawne w Excelu

Raporty w Excelu
raportowanie za pomocą tabel przestawnych

Basic VBA
podstawy pisania makr, czyli programowanie w VBA

Perfect Userform
Szkolenie z programowania własnych formularzy w VBA

Perfect Excel
MS Excel dla zaawansowanych