Pivot Excel

Jednodniowe szkolenie, w trakcie którego kursant pozna w praktyce większość zagadnień związanych z tworzeniem raportów i wykresów w oparciu o TABELE PRZESTAWNE.Program zajęć to cały szereg ćwiczeń, obejmujących w szczególności:

  • podstawy budowy (tworzenia) raportów za pomocą tabel przestawnych

  • grupowanie, ukrywanie, formatowanie elementów tabeli przestawnej

  • modyfikacje źródła danych, sposoby automatyzacji odświeżania zakresu danych źródłowych

  • obiliczenia w tabeli  przestawnej, obliczenia niestandardowe, tworzenie formuł, pól obliczeniowych

  • wykresy na bazie tabel przestawnych

  • tabele przestawne tworzone z wielu zakresów danych

Tytuły szkoleń

Basic Excel
podstawy obsługi MS Excel

Practical Excel
MS Excel dla średnio-zaawansowanych

Pivot Excel
tabele i wykresy przestawne w Excelu

Raporty w Excelu
raportowanie za pomocą tabel przestawnych

Basic VBA
podstawy pisania makr, czyli programowanie w VBA

Perfect Userform
Szkolenie z programowania własnych formularzy w VBA

Perfect Excel
MS Excel dla zaawansowanych