Perfect Excel

 

Szkolenie zaplanowane dla osób posiadających zaawansowaną wiedzę w użytkowaniu Excela.

Ponieważ obszarów, których mogłoby ono dotyczyć jest dużo, na ten moment to szkolenie pozostawiono jako ofertę otwartą, każdorazowo dostosowywaną do potrzeb konkretnego klienta. Szczegółowy program i zakres czasowy pozostawiamy zatem do każdorazowych uzgodnień.

Perfect Excel – świat formuł dla zaawansowanych

Program 2 lub 3 dniowy (ilość określa klient) obejmuje tematyką kwestie budowy formuł, zaawansowane wykorzystywanie wybranych funkcji i formuł, budowę i wykorzystanie formuł tablicowych. Wymagana dobra znajomość najważniejszych podstawowych funkcji Excela jak JEŻELI(), WYSZUKAJ.PIONOWO(), LICZ/SUMA.JEŻELI(),…

 

Tytuły szkoleń

Basic Excel
podstawy obsługi MS Excel

Practical Excel
MS Excel dla średnio-zaawansowanych

Pivot Excel
tabele i wykresy przestawne w Excelu

Raporty w Excelu
raportowanie za pomocą tabel przestawnych

Basic VBA
podstawy pisania makr, czyli programowanie w VBA

Perfect Userform
Szkolenie z programowania własnych formularzy w VBA

Perfect Excel
MS Excel dla zaawansowanych