Dynamizacja za pomocą formuł

W tym artykule zostanie zaprezentowany sposób na automatyzację aktualizacji danych wyświetlanych na: • Listach sprawdzania poprawności, • Polach kombi z przybornika formularzy • Wykresach Następnie pokazany zostanie sposób ich wykorzystania, na przykład na wykresach. Trzeci z przykładów, to propozycja obsługi tabeli danych i wykresu za pomocą wybranych kontrolek z przybornika formularzy . Automatyzacja (dynamizacja) rozumiana jest tutaj jako zastosowanie takich zabiegów, które spowodują dostosowywanie się zawartości w/w obiektów do aktualnego, wskazanego przez użytkownika, obszaru danych źródłowych, czyli do zmiany zakresu danych wejściowych (ilości danych w komórkach Excela).

  Bogdan Gilarski (bodek)

Świdnica, Lipiec 2009  

Załączniki:

dynamizacja_formuly_dane.xls

dynamizacja_formuly.xls

dynamizacja_wybranych_obiektów_excela_za_pomocą_formuł.doc

Tytuły szkoleń

Basic Excel
podstawy obsługi MS Excel

Practical Excel
MS Excel dla średnio-zaawansowanych

Pivot Excel
tabele i wykresy przestawne w Excelu

Raporty w Excelu
raportowanie za pomocą tabel przestawnych

Basic VBA
podstawy pisania makr, czyli programowanie w VBA

Perfect Userform
Szkolenie z programowanie własnych formularzy w VBA

Perfect Excel
MS Excel dla zaawansowanych