Algorytmy sortujące

Choć w samym Excelu wbudowane narzędzia sortujące to najwydajniejszy sposób sortowania zakresów danych to jednak nie da się bezpośrednio posłużyć nim do sortowania tablic utworzonych za pomocą języka VBA. I tu pojawia się potrzeba stosowania procedur sortujących opartych o algorytm sortujący. Poniżej przedstawiłem kilka najbardziej znanych spośród wielu algorytmów sortujących.  

  Tomek Kuchta (tkuchta1), Białka Tatrzańska, Czerwiec 2009

Załączniki: algorytmy_sortujące.doc   algorytmy_sortujące.xls  tabelki_testów.xls

Tytuły szkoleń

Basic Excel
podstawy obsługi MS Excel

Practical Excel
MS Excel dla średnio-zaawansowanych

Pivot Excel
tabele i wykresy przestawne w Excelu

Raporty w Excelu
raportowanie za pomocą tabel przestawnych

Basic VBA
podstawy pisania makr, czyli programowanie w VBA

Perfect Userform
Szkolenie z programowanie własnych formularzy w VBA

Perfect Excel
MS Excel dla zaawansowanych