Wyrażenia regularne

Czy zdarzyło się Państwu z ciągu znaków wyłuskiwać jakiś istotny fragment, sprawdzić czy w ogóle wystąpił oraz jest poprawny? A jednocześnie na ten „istotny fragment” znamy tylko „przepis” określający dopuszczalne warianty. Ile warunków w pętli, przez wszystkie znaki w ciągu, trzeba by napisać, żeby umieścić w kolekcji wszystkie liczby (nie cyfry) w nim występujące? Jak z pliku tekstowego wypisać do kolejnych komórek arkusza wszystkie numery telefonów jakie w nim występują?…

Tomek Kuchta (tkuchta1)

Białka Tatrzańska, Lipiec 2009

  Załączniki: wyrazenia_regularne.doc VBScript.RegExp-przyklady.xls

Tytuły szkoleń

Basic Excel
podstawy obsługi MS Excel

Practical Excel
MS Excel dla średnio-zaawansowanych

Pivot Excel
tabele i wykresy przestawne w Excelu

Raporty w Excelu
raportowanie za pomocą tabel przestawnych

Basic VBA
podstawy pisania makr, czyli programowanie w VBA

Perfect Userform
Szkolenie z programowanie własnych formularzy w VBA

Perfect Excel
MS Excel dla zaawansowanych