Witamy na stronie excelperfect :)

Witamy Państwa na stronie, która ma ambicje połączyć potrzeby osób szukających pogłębienia swojej wiedzy o Excelu i VBA oraz tych, którzy szukają oferty szkoleniowej o tematyce dotyczącej Excela i programowania w języku Visual Basic for Application na bazie aplikacji MS Excel.

Nasza oferta szkoleniowa to propozycja skierowana do osób, firm i instytucji, które cenią sobie jakość i elastyczność organizowanych szkoleń wewnętrznych przy zachowaniu umiarkowanych cen. Zapraszamy do analizy naszej oferty.

Szkolenia zamknięte – dla grup własnych klienta

Jest to nasza podstawowa oferta szkoleniowa. Zdecydowana większość szkoleń realizowana jest bezpośrednio u naszych klientów lub w miejscach przez nich wskazanych. My zapewniamy najwyższej klasy trenerów, program i materiały szkoleniowe, wsparcie przy podziale na grupy. Po Państwa stronie jest zapewnienie warunków do szkolenia (sala, sprzęt, ew. catering) i podział kursantów na grupy. Szkolenie może być zrealizowane w dowolnym, wybranym przez Państwa miejscu w kraju 🙂

 

Szkolenia zamknięte online

Od maja 2020 wdrożyliśmy prowadzenie szkoleń w trybie online. Nie prowadzimy, w trybie online, szkoleń opisanych jako Poziom 1-2 i Poziom 1-3. Szkolenia realizujemy na platformie Google Meet, mamy wykupioną stosowną licencję, dzięki czemu gwarantujemy wysoką jakość transmisji obrazu i dźwięku.

 

Aktualnie obowiązujące programy i ceny za szkolenie:

 • Poziom 1 -2 Podstawy Excela, 16h, cena netto od 2.990,- /2 dni (brak w ofercie online)

Opis zagadnień: Podstawy Excela, podstawowe pojęcia, omówienie środowiska pracy, podstawowe narzędzia.

Dla kogo: Osoby rzadko korzystające z Excela, mające elementarne braki i niewielką biegłość w obsłudze programu.

Dla kogo nie: Osoby słabo posługujące się komputerem, nie korzystające na co dzień z Excela.

 • Poziom 1 -3, 16h, cena netto od 2.990,- /2 dni (brak w ofercie online)

Opis zagadnień: „Szybkie” podstawy Excela, plus podstawowe narzędzia i najważniejsze funkcje Excela

Dla kogo: Osoby często korzystające z Excela, znające jego środowisko ale nie znające podstawowych narzędzi i funkcji

Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomu 1-2

 • Poziom 3 -4, 16h, cena netto od 2.990,- /2 dni

Opis zagadnień: najważniejsze funkcje Excela, budowa formuł, wstęp do tabel przestawnych

Dla kogo: Osoby często korzystające z Excela, znające jego środowisko, słabo znające podstawowe funkcje, nie znające tabel przestawnych

Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomu 1-2

 • Poziom 5 -6_A, 16h, cena netto od 3.390,- /2 dni

Opis zagadnień: Zaawansowane formuły, zaawansowane tabele przestawne, dynamizacja wykresów, wstęp do VBA

Dla kogo: Osoby codziennie korzystające z Excela, dobrze znające jego środowisko znające najważniejsze funkcje, obsługujące tabele przestawne na poziomie podstawowym, być może mające zamiar zgłębić tajniki VBA

Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-4

 • Poziom 5 -6_B, 16h, cena netto od 3.390,- /2 dni

Opis zagadnień: Zaawansowane formuły, zaawansowane tabele przestawne, dynamizacja wykresów, import, przekształcanie i konsolidacja danych (elementy programu 80)

Dla kogo: Osoby codziennie korzystające z Excela, dobrze znające jego środowisko znające najważniejsze funkcje, obsługujące tabele przestawne na poziomie podstawowym, często przetwarzające dane z różnych źródeł (import, konwersja, oczyszczanie, scalanie, dołączanie,…)

Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-4, osoby nie mające aspiracji programować w VBA

 • Program 80_Power Query czyli „Zapytania” w Excelu, 16h, cena netto 3.590,- /2 dni

Opis zagadnień: Import, przekształcanie, scalanie i konsolidacja danych z różnych źródeł/lokalizacji. Modyfikacje oraz łączenie i scalanie wielu zapytań w jedno. Podstawy języka M, przykłady modyfikacji zapytań z jego pomocą.

Zasady budowy tabel przestawnych w oparciu o zapytania będące tylko połączeniem, dodawanie zapytań do modelu danych Excela.

Power Query jest darmowym dodatkiem do Excela 2013 i standardową opcją w 2016 i 2019 (Zapytanie)

Dla kogo: Osoby codziennie korzystające z Excela, dobrze znające jego środowisko na poziomie 3-4

Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-4

 • Program 81_Pivot_Table, 8h, cena netto od 1.990,- /1 dzień

Opis zagadnień: Podstawy budowy i obsługi tabel oraz wykresów przestawnych. To szkolenie często jest uzupełnieniem do szkolenia 3-4, jeżeli grupa potrzebuje więcej czasu na inne zagadnienia (z programu 1-2)

Dla kogo: Osoby korzystające z Excela, mające potrzebę raportowania z wykorzystaniem TP.

Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-3

 • Program 82_PivotTable&Dashboard, 16h, cena netto od 3.990,- /2 dni

Opis zagadnień: Od podstaw aż do aspektów zaawansowanych w temacie budowy i obsługi tabel oraz wykresów przestawnych. Obejmuje również wybrane aspekty budowy pulpitów menadżerskich w Excelu (na bazie TP). Mało informacji na temat zasad wizualizacji danych (program 85)

Dla kogo: Osoby korzystające z Excela, mające potrzebę raportowania z wykorzystaniem TP.

Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-3

 • Program 83_Dynamiczna wizualizacja danych liczbowych, 16h,cena netto od 3.990,- /2 dni

Opis zagadnień: Ogólne zasady graficznej wizualizacji danych liczbowych, dobór narzędzi dostępnych w Excelu, statyczne i dynamiczne metody prezentacji danych, budowa pulpitów menadżerskich (tzw. Dashboard-ów).

Dla kogo: Osoby korzystające z Excela, znające w co najmniej podstawowym stopniu tabele przestawne, mające potrzebę ciągłego raportowania i analizowania danych

Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-3

 • Program 85_Formuły tablicowe, 8h, cena netto od 2.590,- /1 dzień

Opis zagadnień: Zasady działania oraz budowy formuł tablicowych w Excelu

Dla kogo: Osoby bardzo dobrze znające najważniejsze funkcje Excela, chcące wzbogacić swój „arsenał” o unikatową znajomość zagadnień obliczeń tablicowych

Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-5

 • Program 86_Power Pivot, 16h, cena netto od 4.990,- /2 dni

Opis zagadnień: Power Pivot to dodatek do Excela (wer. >=2013 Proff.) umożliwiający zbudowanie własnej wielo-tabelarycznej bazy danych, połączonej relacjami w tak zwany model danych.

Poznanie zasad budowy i obsługi modelu danych, różnice w stosunku do standardowych funkcjonalności Excela. Raportowanie z takiego modelu odbywa się za pomocą tabel i wykresów przestawnych w postaci pulpitów menadżerskich lub arkuszy dodatku Power View (ew. Power Map). Podstawy języka DAX, podstawowe funkcje, budowa wskaźników KPI.

Dla kogo: Osoby biegle korzystające z Excela, w tym z funkcji, tabel przestawnych i wykresów.

Dla kogo nie: Osoby poniżej do poziomu 5-6

 • Program 87_Power Pivot & Power Query, 24h, cena netto 6.990,- /3 dni

Opis zagadnień: Opis zagadnień: programy 82 i 86 w ramach jednego szkolenia.

Dla kogo: Osoby biegle korzystające z Excela, w tym z funkcji, tabel przestawnych i wykresów.

Dla kogo nie: Osoby poniżej do poziomu 5-6

 • VBA 1-2, cz. I, 16h, cena netto od 2.990,- /2 dni

Opis zagadnień: Wstęp do programowania w VBA w środowisku MS Excel.

Dla kogo: Osoby stosunkowo biegle korzystające z Excela, chcące się nauczyć programować w VBA, często już coś samodzielnie próbujące programować, ale potrzebujące jednak ugruntować podstawy

Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-4 Excela

 • VBA 3-4, cz. II, 16h, cena netto od 3.490,- /2 dni

Opis zagadnień: Kontynuacja nauki programowania w VBA. Najczęściej część II-ga szkolenia jest realizowana 1-2 tygodni po pierwszej.

Dla kogo: Osoby, które ukończyły VBA 1-2, cz. I

Dla kogo nie: Osoby nie posiadające podstaw programowania w VBA

 • VBA 1-3, cz. I-II, 24h, cena netto od 4.990,- /3 dni

Opis zagadnień: Wstęp do programowania w VBA, wersja 3 dniowa, cz. I + II ale nie zawiera oprogramowywania obiektów UserForm oraz kontrolek ActiveX

Dla kogo: Osoby stosunkowo biegle korzystające z Excela, chcące się nauczyć programować w VBA

Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-4 Excela

 • Inne tematy – wycena indywidualna

Ceny netto, do których doliczamy 23% podatku VAT (dla budżetu stawka zw.)

Przy wyjazdach poza Dolny Śląsku obowiązuję minimum 2 dniowe cykle szkoleniowe.

Cena obejmuje:
 • Przeprowadzenie szkolenia dla całej grupy (a nie pojedynczej osoby)
 • koszty osobowe P&P (trener i inne)
 • koszt materiałów szkoleniowych dla kursantów

Ceny nie uwzględniają:
 • ewentualnych kosztów dojazdu (liczone indywidualnie przy wyjazdach ponad 100 km od Świdnicy na Dolnym Śląsku)
 • zakwaterowania trenera (hoteli w przypadku dojazdów ponad 100 km od Świdnicy na Dolnym Śląsku)
 • najmu sali konferencyjnej
 • kosztów ew. cateringu i najmu sprzętu komputerowego dla kursantów
 • szkolenia online to oczywiście brak kosztów dojazdów, hoteli, najmu sal, cateringu i najmu sprzętu, zatem obowiązuje cena kursu jak w opisie przy nim.

Dla innych potrzeb szkoleniowych sporządzamy wyceny indywidualne. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt 🙂

Terminy najbliższych szkoleń otwartych

Aktualnie zawiesiliśmy prowadzenie szkoleń otwartych w Świdnicy.

Tytuły szkoleń

Basic Excel
podstawy obsługi MS Excel

Practical Excel
MS Excel dla średnio-zaawansowanych

Pivot Excel
tabele i wykresy przestawne w Excelu

Raporty w Excelu
raportowanie za pomocą tabel przestawnych

Basic VBA
podstawy pisania makr, czyli programowanie w VBA

Perfect Userform
Szkolenie z programowania własnych formularzy w VBA

Perfect Excel
MS Excel dla zaawansowanych