Witamy na stronie excelperfect :)

Dzień dobry Państwu. Z przyjemnością informujemy, że z dniem 01.07.2022 wznawiamy działalność szkoleniową w zakresie:
 • – Obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel,
 • – Programowania VBA w Excelu,
 • – Budowy Zapytań (Power Query) w Excelu,
 • – Stosowania dodatku Power Pivot do Excela,
 • – Zasad wizualizacji danych liczbowych za pomocą narzędzi Excela,
 • – Budowy dashboard-ów w Excelu.
 • Pozostajemy również do Państwa dyspozycji w zakresie doradztwa oraz usługi tworzenia małych aplikacji bazujących na Excelu.

  Poniżej przedstawiamy podstawowe programy szkoleniowe:

  Poziom 1 -2 Podstawy Excela, 16h, cena netto 3.390,- /2 dni
  Opis zagadnień: Podstawy Excela, podstawowe pojęcia, omówienie środowiska pracy, podstawowe narzędzia.
  Dla kogo: Osoby rzadko korzystające z Excela, mające elementarne braki i niewielką biegłość w obsłudze programu.
  Dla kogo nie: Osoby słabo posługujące się komputerem, nie korzystające na co dzień z Excela.

  Poziom 1 -3, 16h, cena netto 3.390,- /2 dni
  Opis zagadnień: „Szybkie” podstawy Excela, plus podstawowe narzędzia i najważniejsze funkcje Excela
  Dla kogo: Osoby często korzystające z Excela, znające jego środowisko ale nie znające podstawowych narzędzi i funkcji
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomu 1-2

  Poziom 3 -4, 16h, cena netto 3.390,- /2 dni
  Opis zagadnień: najważniejsze funkcje Excela, budowa formuł, wstęp do tabel przestawnych
  Dla kogo: Osoby często korzystające z Excela, znające jego środowisko, słabo znające podstawowe funkcje, nie znające tabel przestawnych
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomu 1-2

  Poziom 5 -6_A, 16h, cena netto 3.590,- /2 dni
  Opis zagadnień: Zaawansowane formuły, zaawansowane tabele przestawne, dynamizacja wykresów, wstęp do VBA
  Dla kogo: Osoby codziennie korzystające z Excela, dobrze znające jego środowisko znające najważniejsze funkcje, obsługujące tabele przestawne na poziomie podstawowym, być może mające zamiar zgłębić tajniki VBA
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-4

  Poziom 5 -6_B, 16h, cena netto 3.590,- /2 dni
  Opis zagadnień: Zaawansowane formuły, zaawansowane tabele przestawne, dynamizacja wykresów, import, przekształcanie i konsolidacja danych (program 80)
  Dla kogo: Osoby codziennie korzystające z Excela, dobrze znające jego środowisko znające najważniejsze funkcje, obsługujące tabele przestawne na poziomie podstawowym, często przetwarzające dane z różnych źródeł (import, konwersja, oczyszczanie, scalanie, dołączanie,…)
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-4, osoby nie mające aspiracji programować w VBA

  Program 80_Power Query, 8h, cena netto 1.990,- /1 dzień
  Opis zagadnień: Import, przekształcanie, scalanie i konsolidacja danych z różnych źródeł/lokalizacji w jednej tabeli wynikowej w Excelu. Jednorazowa budowa „zapytania” aktualizująca się na życzenie po zmianie danych źródłowych.
  Dla kogo: Osoby codziennie korzystające z Excela, dobrze znające jego środowisko na poziomie 3-4
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-4

  Program 81_Pivot_Table, 8h, cena netto 1.990,- /1 dzień
  Opis zagadnień: Podstawy budowy i obsługi tabel oraz wykresów przestawnych. To szkolenie często jest uzupełnieniem do szkolenia 3-4, jeżeli grupa potrzebuje więcej czasu na inne zagadnienia (z programu 1-2)
  Dla kogo: Osoby korzystające z Excela, mające potrzebę raportowania z wykorzystaniem TP.
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-3

  Program 82_PivotTable&Dashboard, 16h, cena netto 3.990,- /2 dni
  Opis zagadnień: Od podstaw aż do aspektów zaawansowanych w temacie budowy i obsługi tabel oraz wykresów przestawnych. Obejmuje również wybrane aspekty budowy pulpitów menadżerskich w Excelu (na bazie TP). Mało informacji na temat zasad wizualizacji danych (program 83)
  Dla kogo: Osoby korzystające z Excela, mające potrzebę raportowania z wykorzystaniem TP.
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-3

  Program 83_Dynamiczna wizualizacja danych liczbowych, 16h
  cena netto 3.990,- /2 dni
  Opis zagadnień: Ogólne zasady graficznej wizualizacji danych liczbowych, dobór narzędzi dostępnych w Excelu, statyczne i dynamiczne metody prezentacji danych, budowa pulpitów menadżerskich (tzw. Dashboard-ów).
  Dla kogo: Osoby korzystające z Excela, znające w co najmniej podstawowym stopniu tabele przestawne, mające potrzebę ciągłego raportowania i analizowania danych
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-3

  Program 84_Gantt – harmonogramy i wykresy, 16h
  cena netto 3.790,- /2 dni
  Opis zagadnień: Tworzenie harmonogramów i wykresów Gantta z wykorzystaniem narzędzi i funkcji Excela.
  Dla kogo: Osoby tworzące lub potrzebujące nabyć umiejętność budowania planerów i harmonogramów. Mile widziana znajomość podstaw tworzenia tabel i wykresów przestawnych oraz korzystania z podstawowych funkcji Excela. Poziom od około lev.4 w górę.
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-3

  Program 86_Power Pivot, 16h, cena netto 4.990,- /2 dni
  Opis zagadnień: Dodatek do Excela (wer. >=2013) umożliwiający zbudowanie własnej wielo-tabelarycznej bazy danych, połączonej relacjami w tak zwany model danych. Raportowanie z takiego modelu odbywa się za pomocą tabel i wykresów przestawnych, również w postaci pulpitów menadżerskich lub dodatku Power View.
  Dla kogo: Osoby biegle korzystające z Excela, w tym z tabel przestawnych. Jeżeli Twoje dane źródłowe (tak naprawdę wynikowe, po imporcie) to więcej niż 1 tabela …
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-4

  VBA 1-2, cz. I, 16h, cena netto 3.390,- /2 dni
  Opis zagadnień: Wstęp do programowania w VBA w środowisku MS Excel.
  Dla kogo: Osoby stosunkowo biegle korzystające z Excela, chcące się nauczyć programować w VBA, często już coś samodzielnie próbujące programować, ale potrzebujące jednak ugruntować podstawy
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-4 Excela

  VBA 3-4, cz. II, 16h, cena netto 3.990,- /2 dni
  Opis zagadnień: Kontynuacja nauki programowania w VBA. Najczęściej część II-ga szkolenia jest realizowana 1-2 tygodni po pierwszej.
  Dla kogo: Osoby, które ukończyły VBA 1-2, cz. I
  Dla kogo nie: Osoby nie posiadające podstaw programowania w VBA

  VBA 1-3, cz. I-II, 24h, cena netto 4.990,- /3 dni
  Opis zagadnień: Wstęp do programowania w VBA, wersja 3 dniowa, cz. I + II ale nie zawiera oprogramowywania obiektów UserForm oraz kontrolek ActiveX
  Dla kogo: Osoby stosunkowo biegle korzystające z Excela, chcące się nauczyć programować w VBA
  Dla kogo nie: Osoby zakwalifikowane do poziomów 1-4 Excela

  Ceny netto, do których doliczamy 23% podatku VAT (dla budżetu stawka zw.)
  Przy wyjazdach poza Dolny Śląsku obowiązuję minimum 2 dniowe cykle szkoleniowe.

  Cena obejmuje
  • – Przeprowadzenie szkolenia dla całej grupy
  • – koszty osobowe P&P (trener i inne)
  • – koszt materiałów szkoleniowych dla kursantów

  Ceny nie uwzględniają:
  • – ewentualnych kosztów dojazdu (liczone indywidualnie przy wyjazdach ponad 100 km od Świdnicy na Dolnym Śląsku)
  • – zakwaterowania trenera (hoteli w przypadku dojazdów ponad 100 km od Świdnicy na Dolnym śląsku)
  • – najmu sali konferencyjnej
  • – kosztów ew. cateringu i najmu sprzętu komputerowego dla kursantów

  Tytuły szkoleń

  Basic Excel
  podstawy obsługi MS Excel

  Practical Excel
  MS Excel dla średnio-zaawansowanych

  Pivot Excel
  tabele i wykresy przestawne w Excelu

  Raporty w Excelu
  raportowanie za pomocą tabel przestawnych

  Basic VBA
  podstawy pisania makr, czyli programowanie w VBA

  Perfect Userform
  Szkolenie z programowania własnych formularzy w VBA

  Perfect Excel
  MS Excel dla zaawansowanych